Welkom op onze website en bedankt voor de interesse in ons kindercentrum!

WereldwijZ Kindercentrum is een kleinschalige kinderopvang met een eigen identiteit in het centrum van Den Helder. Door onze kinderopvang kleinschalig te houden, sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het jonge kind en het belang van een sociaal veilige omgeving. Wij hebben bewust gekozen voor een plek in het centrum omdat we midden in de maatschappij willen staan en een onderdeel van de samenleving. Laagdrempelig en voor een ieder toegankelijk. Ook willen we bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt en aan actief burgerschap en participatie.

WereldwijZ Kindercentrum heeft als doel kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar (kinderdagverblijf) en van 4 tot 13 jaar (buitenschoolse opvang) kwalitatief goede en verantwoorde opvang te bieden, waarbij respect voor het kind en zijn/haar ontwikkeling centraal staan.

Deze verantwoordelijkheid vraagt om een duidelijke visie ten aanzien van opvang, ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Meer informatie over onze visie is te lezen onder "onze visie".

Wij bieden zowel vaste als flexibele opvang.

Het bestuur van Stichting WereldwijZ bestaat uit:
Sandra Liefhebber - Voorzitter
Anja Kist - Penningmeester/Secretaris

Copyright © 2016-2023 wifir3.com.com